Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Mathiơ 24:14).

Cám ơn Quí tôi con Chúa khắp nơi xa gần đã ghé tham quan và ủng hộ cho Blog http://httlptbt.blogspot.com, Blog xem tốt nhất với trình duyệt Chrome, Crom+ và Mozilla Firefox.

THIẾU NHI TIN LÀNH - MS Nguyễn Văn To (10/06/2012)

VIDEOCầu Nguyện Khai Lễ - MS Nguyễn Văn To
(Thời gian 01:12 - Dung lượng: 2.43 MB - Quay phim: Duy Khánh)

Ban Hát Dẫn Thiếu niên
TC 370: "Tôi Dầu Nhỏ" - Hội Chúng
BTC: "Dâng Lời Suy Tôn" - Hội Chúng
BTC: "Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài" - Hội Chúng
(Thời gian 08:43 - Dung lượng: 25.7 MB - Quay phim: Duy Khánh)


KT Châm ngôn 22:6  - Hội Chúng
(Thời gian 00:27 - Dung lượng: 1.36 MB - Quay phim: Duy Khánh)


BTC: "Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu" - Ban Thiếu Niên
(Thời gian 02:25 - Dung lượng: 7.32 MB - Quay phim: Duy Khánh)


Đọc KT Đối Đáp số 52 - Hội Chúng
TC 364: "Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi" - Hội Chúng
Cầu Nguyện Dâng Hiến - CS Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
(Thời gian 10:01 - Dung lượng: 29.9 MB - Quay phim: Duy Khánh)


BTC: "Chẳng Ai Sánh Như Ngài" - Tốp Múa
(Thời gian 03:16 - Dung lượng: 10 MB - Quay phim: Duy Khánh)


THIẾU NHI TIN LÀNH - MS Nguyễn Văn To
(Thời gian 34:41 - Dung lượng: 102 MB - Quay phim: Duy Khánh)


Cầu Nguyện Đáp Ứng Lời Chúa - Anh Hồ Đắc Phúc
(Thời gian 04:10 - Dung lượng: 12.3 MB - Quay phim: Duy Khánh)


Khai Giảng Thánh Kinh Mùa Hè - MS Nguyễn Văn To
(Thời gian 02:25 - Dung lượng: 7.32 MB - Quay phim: Duy Khánh)


TC 370: "Tôi Dầu Nhỏ"
BTC: "Xin Cha Ban Thêm Dầu"
BTC: "Chẳng Ai Sánh Như Ngài" - Tốp Múa
BTC: "" - Cử Điệu
(Thời gian 14:47 - Dung lượng: 33.5 MB - Quay phim: thugreene1)


Đăng tin: Phước Hạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét