Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Mathiơ 24:14).

Kính chào Quí tôi con Chúa và Quí độc giả khắp nơi xa gần đang truy cập vào mạng lưới Hội Thánh Tin Lành Phan Thiết. HTTLPT có đường link sau: https://httlptbt.blogspot.com; http://www.youtube.com/httlptbt, Blog xem tốt nhất Máy Tính và Di Động với trình duyệt Cốc Cốc

THIẾU NHI TIN LÀNH - MS Nguyễn Văn To (10/06/2012)

VIDEOCầu Nguyện Khai Lễ - MS Nguyễn Văn To
(Thời gian 01:12 - Dung lượng: 2.43 MB - Quay phim: Duy Khánh)

Ban Hát Dẫn Thiếu niên
TC 370: "Tôi Dầu Nhỏ" - Hội Chúng
BTC: "Dâng Lời Suy Tôn" - Hội Chúng
BTC: "Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài" - Hội Chúng
(Thời gian 08:43 - Dung lượng: 25.7 MB - Quay phim: Duy Khánh)


KT Châm ngôn 22:6  - Hội Chúng
(Thời gian 00:27 - Dung lượng: 1.36 MB - Quay phim: Duy Khánh)


BTC: "Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu" - Ban Thiếu Niên
(Thời gian 02:25 - Dung lượng: 7.32 MB - Quay phim: Duy Khánh)


Đọc KT Đối Đáp số 52 - Hội Chúng
TC 364: "Giê-xu Hằng Yêu Mến Tôi" - Hội Chúng
Cầu Nguyện Dâng Hiến - CS Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
(Thời gian 10:01 - Dung lượng: 29.9 MB - Quay phim: Duy Khánh)


BTC: "Chẳng Ai Sánh Như Ngài" - Tốp Múa
(Thời gian 03:16 - Dung lượng: 10 MB - Quay phim: Duy Khánh)


THIẾU NHI TIN LÀNH - MS Nguyễn Văn To
(Thời gian 34:41 - Dung lượng: 102 MB - Quay phim: Duy Khánh)


Cầu Nguyện Đáp Ứng Lời Chúa - Anh Hồ Đắc Phúc
(Thời gian 04:10 - Dung lượng: 12.3 MB - Quay phim: Duy Khánh)


Khai Giảng Thánh Kinh Mùa Hè - MS Nguyễn Văn To
(Thời gian 02:25 - Dung lượng: 7.32 MB - Quay phim: Duy Khánh)


TC 370: "Tôi Dầu Nhỏ"
BTC: "Xin Cha Ban Thêm Dầu"
BTC: "Chẳng Ai Sánh Như Ngài" - Tốp Múa
BTC: "" - Cử Điệu
(Thời gian 14:47 - Dung lượng: 33.5 MB - Quay phim: thugreene1)


Đăng tin: Phước Hạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét